Cookielagen

Idag klubbades prop 2010/11:115 vilket bland annat innebär att reglerna kring cookie skärps. Sedan flera år tillbaka har alla webbsajter som använder cookies varit skyldiga att upplysa besökare om detta samt ge information om hur man kan ställa in webbläsaren för att neka cookie, i fortsättning kakor.

Bakgrunden är anpassning efter EU:s regler på området.

Prop 2010/11:115 skärper lagen så att webbsajter måste hämta in godkännande från besökaren. Som alla annan lagstiftning finns det undantag. Lagförslaget uttrycker det så här:

”Regeln hindar inte lagring och hämtning som behövs för att utföra eller underlätta överföring av ett elektroniskt meddelande via nätet eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen begärt.”

Som jag uppfattat det hela är det stora problemet sajter med reklam, eftersom i princip alla annonsörer använder sig av kakor för spårning och anpassning av reklamen utifrån besökarens intresse.

Regeringen framhåller att de inte vill försvåra för mediemarknaden men att de är tvungna att anpassa nationell lagstiftning efter direktivet och kan inte ha alltför bestämd uppfattning om tänkta tillämpningen i olika fall, utan detta måste i viss mån överlämnas till rättstillämpningen. (Från prop 2010/11:115 sidan 136 längst ner.)

Strålande att regeringen inte vill ha lagen men måste anpassa sig efter direktivet samt hoppas att domstolarna inte ställer till det för mediamarknaden, eller har jag uppfattat det fel?

”Regeln hindar inte lagring och hämtning som behövs för att utföra eller underlätta överföring av ett elektroniskt meddelande via nätet eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen begärt.”