E-handel för att sälja t-shirts med tryck

Jag har börjat fundera på att integrera en e-handelslösning till min webbplats. Tanken är att jag ska börja sälja t-shirts med tryck och liknande. Jag har lyckats knuta kontakt med ett billigt tryckeri och har än så länge tänkt använda min källare som lager.

Om jag ska koda en e-handelsbutik själv eller om jag ska köpa en färdig lösning har jag inte bestämt än. Jag har aldrig kodat något sådant själv så det känns lite osäkert och kan bli tidskrävande.

Jag har blivit tipsad om att vara utförlig i mina produktbeskrivningar och givetvis visa produkterna på bild. Ju mer utförlig beskrivning desto bättre chanser att Google rankar produkten högre. Drömmen vore ju att ranka först hos Google på sökordet ”t-shirt”. Jag kommer även anlita en duktig sökmotoroptimerare som kn hjälpa mig ytterligare.

Det är i dagsläget få som känner till min webbplats och betydligt färre som känner till att jag ska börja sälja t-shirts med hjälp av e-handel. Därför kommer jag vara flitig med marknadsföringen den närmsta tiden framöver. Google är som sagt viktigt, men jag kommer också aktivera mig i de sociala medierna och ägna mig åt mailutskick m.m.