Förberedelser inför konferens

När det är dags för större konferenser och kongresser brukar man oftast ta hjälp av en så kallad konferensarrangör. En sådan brukar förkortas PCO som står för ”Professional Conference Organizer”. Här i Sverige finns det till exempel det lokala företaget Mettagain och det internationella företaget MCI som sysslar med just planering av konferenser. Många större städer och regioner har också egna särskilda konferensbyråer. Dessa kallas oftast för ”Convention Bureau”. Några exempel på sådana byråer är East Sweden Convetion Bureau och Destination Uppsala. Syftet med dessa byråer är att underlätta och främja både konferenser och kongresser i den lokala staden eller regionen.