Hur fungerar en ultraljudsundersökning

Ultraljud är egentligen bara ett ljud i en frekvens som ligger utanför människans hörselområde. Ljudet brukar definieras som ljudvågor med en frekvens högra än 20kHz och har därmed en våglängd på mindre än 17 millimeter i luft. Den mest kända typen av ultraljud är antagligen ekolodet som används för att mäta vattendjup och för att upptäcka fiskstim i samband med fiske.

I djurvärlden används ultraljudet främst av fladdermöss som använder det för att lokalisera sig. Fladdermössen ger ifrån sig ljud på upp till 120 kHz och lyssnar sedan efter eko ifrån omgivningen. På så sätt kan de orientera sig i utrymmen som helt saknar ljus som exempelvis grottor eller andra mörka utrymmen. Även hundar kan uppfatta ultraljud och det finns särskilda ultraljudsvisselpipor att köpa som är avsedda för att användas i samband med hunddressyr.

Till en början användes ultraljudsapparaterna inom båtindustrin för att upptäcka sprickor i båtarnas skrov. Tyska Hellmuth Hertz var den första att använda ultraljudet i ett diagnostiskt syfte inom sjukvården. Men de första allmänna undersökningarna med ultraljud skedde i USA och England. I dagsläget används inte ultraljud enbart för undersökningar utan kan även användas som behandling vid njursten, då ultraljudet används för att spränga njurstenarna. De mindre bitarna kan sedan följa med urinen ut.

Problemet med ultraljudet har, sedan det upptäcktes, varit de klumpiga apparater som använts. Även de som ansetts vara små och smidiga har i många fall krävt stora skärmar och många, krångliga, inställningar. Detta har inneburit mindre tillgänglighet och att personal måste specialutbildas för att kunna använda apparaterna, även om de kan avläsa ultraljudet på skärmen. Med U-lite har allt förändrats i grunden. U-lite är ett portabelt ultraljud som är så kompakt att det kan bäras i rockfickan. Inställningarna är dessutom förprogrammerade, vilket innebär att användaren kan fokusera på undersökningen istället för att anstränga sig för att hitta de optimala inställningarna för varje undersökning. Tack vare U-lite har ultraljudsundersökningen nått en ny nivå och produkten marknadsförs i Sverige av Allytec.