Många olika typer av värmepumpar

Nedan följer kort information om några av de olika typer av värmepumpar som finns att välja mellan.

Sjövatten- och ytmarkvärmepumpen är två värmepumpar som är väldigt bra för hus som håller en ganska så hög energiförbrukning. De fungerar på ungefär samma sätt, men om man har sjövattenvärmepump måste man ha tillgång till en sjö eller liknande som inte fryser.

Frånluftvärmepumpen är det alternativ av värmepumpar som är det billigaste och även det enklaste. Funktionen är som så att den återvinner den värme som genom ventilationen i huset lämnar huset. Så den värme som kommer ut, kommer återigen in i värmesystemet och värmer upp ditt hus.

Ett annat alternativ är bergvärmepumpen. Om man skall ha en sådan måste man borra ett ganska djupt hål i marken, djupet varierar på mellan 80 – 200 meter. Hur djupt man måste borra beror helt enkelt på hur långt man är från berget. En sådan värmepump utvinner värmen ur vattnet nere i berggrunden.

Värmepumpar överlag fungerar genom att pressa ur den värmeenergi som finns i luften, marken eller i vattnet. Även om luften är väldigt kall, även om det är minusgrader och om vattnet bara ligger på nå få plusgrader finns det värmeenergi att hämta.